Vild reetablering ved Niels Hansens Vej

20. maj 2021 - subsiteadmin

Vild reetablering ved Niels Hansens Vej

I forbindelse med fortovsrenoveringen på Niels Hansens Vej, blev en del af den grønne rabat mod Brydegårdsparken anvendt som arbejdsplads/oplagsplads. Ved arbejdes afslutning skulle rabatten retableres. Græstørven er fjernet på hele rabatten - også den del, der ikke har været anvendt under arbejdet - for at give et ensartet udtryk. Der er nu sået blomsterfrø fra hjemmehørende arter på hele rabatområdet. Omkring hvert træ er dog friholdt en zone svarende til trækronens omfang, for ikke at beskadige træerne eller trykke rødderne under arbejdet. Vi håber, blomsterne snart vil vise sig, og at rabatten kommer til at summe af liv inden længe.