Til landmanden

Til landmanden

Ligger du inde med landbrugsjord og kunne du godt tænke dig at være med til at værne om biodiversiteten? Der er mange måder du kan gøre det på, også uden at miste hektarstøtten.